13 / 08 / 2022

Kiracı ev sahibine dava açabilir mi?

Kiracı ev sahibine dava açabilir mi?

Kira hukuku gereğince kiracı ile mal sahipleri bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Peki, mal sahibinin kiracının haklarına cevap vermemesi halinde kiracı ev sahibine dava açabilir mi? Açamaz mı?Kiracı ev sahibine dava açabilir mi?

Kira hukuku gereğince kiracı ile mal sahipleri bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Mal sahibi kiracısını istediği an çıkaramazken, kiracı da aynı şekilde sözleşme bitmeden evden çıkamıyor.


Kiralama sürecinde kiracı mal sahibinden bazı zararların giderilmesini talep edebiliyor. Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.


Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.


Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirebilir.


Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.


Kira bedelinin indirilmesi

Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir.


Kiracı ev sahibine dava açabilir mi?

Mal sahibinin kiracının haklarına cevap vermemesi halinde kiracılar, Sulh Hukuk Mahkemesinde ev sahibine karşı yasal süreç başlatabiliyor.
Ev sahibi kafasına göre zam yapabilir mi?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com