07 / 08 / 2022

Kira sözleşmesi yoksa nasıl tahliye edilir?

Kira sözleşmesi yoksa nasıl tahliye edilir?

Kira bedelini ödemeyen kiracılara mal sahibi yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor. Peki, kira sözleşmesi yoksa nasıl tahliye edilir?Kira sözleşmesi yoksa nasıl tahliye edilir?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, mal sahibi kiracısına yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Peki, kira sözleşmesi yok nasıl tahliye edilir?


Kira sözleşmesi olmayan ve dolayısı ile sözlü olarak yapılan kira anlaşmalarında da  Borçlar Kanununda yer alan kira ilkeleri geçerli oluyor.


Buna göre sözleşmesi olan kiracı kira bedelini ödemediği zaman nasıl tahliye ediliyorsa, sözleşmesi olmayan kiracı da o şekilde tahliye edilebiliyor. Ancak bu süreçte bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. 


Sözleşmesi olmayan kiracının tahliyesi

Kira sözleşmesi yoksa kiracıyı çıkarabilmek için kendisinin kiracı olduğunu kanıtlayacak belgelerin edinilmesi gerekiyor.Bu belgeler ile kira bedelinin ve kira döneminin de kanıtlanabilir olması önem taşıyor. 


Kira parasının ödendiğine dair veya kiranın başladığına dair herhangi bir yere atılan bir imza da kira anlaşmasının ispat edilmesi açısından önem taşıyor. Söz konusu kanıtların elde edilmesi ile sözleşmesiz kiracı için dava veya takip açılabiliyor. 


Bu süreçte kiracının "Ben kiracı değilim." dediğini düşünelim. Bu halde de kendisine fuzuli işgalden tahliye davası açılabiliyor.


Ev kirası elden ödenir mi?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com