07 / 07 / 2022

Kira sözleşmesinde yapılan 2 değişiklik!

Kira sözleşmesinde yapılan 2 değişiklik!

Hükümet tarafından kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. İşte kira sözleşmesinde yapılan 2 değişiklik..Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesine ilişkin Hükümet tarafından düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelere gereğince, dövizle kira sözleşmeleri iptal edildi. Ayrıca kira artış hesaplamasında da değişiklik yapıldı.

1- Dövizli kira sözleşmesi yasaklandı

13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile dövizli kira sözleşmesi yasaklandı. 

Karar kapsamında "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz. Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir." hükmü yer aldı.

2- Kira artış hesaplaması değiştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) gereğince kira zammı hesaplamasında kullanılan enflasyon oranında değişiklik yapıldı.

20 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Yeni Ekonomi Paketi'ne göre, kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru veya emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre yapılacak.


Gayrimenkulde yapılan 7 yeni düzenleme!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com