Yargıtay açıkladı: Kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğu bir yıl!

Yargıtay açıkladı: Kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğu bir yıl!Yargıtay 6. Dairesi, uzayan kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle açılan icra davasında, kira sözleşmesinde miktar ve tarih belirlenmediği sürece borcun kefilden alınamayacağına hükmetti


 

Yargıtay 6.  Dairesi, uzayan kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle açılan icra davasında, kira  sözleşmesinde miktar ve tarih belirlenmediği sürece borcun kefilden  alınamayacağına hükmetti. Daire, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, kefilin  sorumluluğunun sözleşme imzalandıktan sonra 1 yıl olacağına karar verdi.

İstanbul"da bir ev sahibi, kirasını ödemediği gerekçesiyle 1 yıl süreli  kira sözleşmesine dayanarak kiracısından 31 bin 200 lira kira bedelinin ödenmesi  ve kiracının tahliyesi talebiyle dava açtı.  

İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi, kiracı ve kira sözleşmesinde adı geçen  kefili hakkında icra takibi başlatılmasına ve kiracının tahliyesine karar  verdi.

Kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 6. Hukuk  Dairesinde görüşüldü.

Daire, yerel mahkemenin kiracının tahliyesi ve alacak borcun kiracıdan  alınmasına ilişkin kısmını onadı, alacağın kefilden tahsiline ilişkin kısmını ise  bozdu.Dairenin kararında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2006 yılında verdiği  bir karara yer verildi.

Hukuk Genel Kurulunun gerekçesinde, kefilin, sözleşmede gösterilen kira  süresi boyunca kiracının ödemekle yükümlü olduğu kirayı, ev sahibine karşı  sorumlu olduğunun vurgulandığı ve sözleşmenin uzaması halinde kefilin  sorumluluğunun devam edebilmesi için 'kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için  de devam edeceğinin' sözleşmede açıkça belirtilmesi gerektiğinin belirtildiği  kaydedildi.

Kurulun, kefilin sözleşmedeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi  miktarla sınırlı olacağının açıkça gösterilmesinin şart olduğu sonucuna vardığı  vurgulandı.

Kararda, 'Ne kadar uzayacağı belirsiz bir kira süresine ilişkin olan ve kefili sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşme hükümleri geçerli değildir'  denildi.

Bu nedenle, taraflar arasındaki kira sözleşmesinde, kefilin sorumlu  olacağı süre ve miktarın gösterilmediğine işaret edilen kararda, kefilin  sorumluluğunun sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle sınırlı  olduğu, bu nedenle kefil hakkında kira alacağına hükmedilmesinin doğru olmadığı  belirtildi.
AA