Kira stopajı vergi mükellefi kimdir?

Kira stopajı vergi mükellefi kimdir?

Kira stopajı; gerçek ve tüzel kişilere ait mülklerin işyeri amaçlı kiraya verilmesinde, kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak vergi dairesine ödenen vergiye deniyor. Peki, kira stopajı vergi mükellefi kimdir?


Kira stopajı vergi mükellefi kimdir?

Gelir vergisi kesintisi olan kira stopajı; gerçek ve tüzel kişilere ait mülklerin işyeri amaçlı kiraya verilmesinde, kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak vergi dairesine ödenen vergi olarak karşımıza çıkıyor. 


Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda oluyor. Peki, kira stopajı vergi mükellefi kimdir?


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.


Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Örneğin; 3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.


Örneğin; 3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.


Aylık vergi tutarının brüt 1.500 TL olduğunu düşünelim. Üç aylık kira stopajı hesaplaması şu şekilde olacaktır;


1.500 * 3 = 4.500 TL

4.500 / 100 = 45

45 * 20 = 900 TLKira stopajı son ödeme tarihi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com