17 / 08 / 2022

Kira uyarlama davası nedir, ne zaman açılabilir?

Kira uyarlama davası nedir, ne zaman açılabilir?

Kira sözleşmelerinin kapsamı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinin en önemli unsurlarından biri kira bedelidir. Peki, Kira uyarlama davası nedir, ne zaman açılabilir?Kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanununda özel olarak düzenlenmiş bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmesiyle birlikte tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri oluşur.  

Daha açıklayıcı bir ifadeyle kira sözleşmeleri; kiraya verene kiralananı kiracının kullanımına elverişli bir şekilde teslim etme ve bununla birlikte ondan yararlanmasına katlanma; buna karşın kiracıya da bedelini zamanında ödeme ve kiralananı özenli ve dikkatli bir şekilde kullanma yükümlülüklerini yükler.  

Kira uyarlama davası nedir, ne zaman açılabilir?

Kira sözleşmesinin kurulması ve geçerliliği için bedelin kararlaştırılmış olması ve tarafların bu konuda uzlaşmış olması gerekir. Kira bedeli kiralayan tarafından kiraya verene kiraladığı şeyi kullanması, ondan yararlanması karşılığında ödenmesi gereken bedeldir. 

Kira bedelini taraflar serbest iradeleriyle belirleyebiliyorlar, kira bedelinde artırıma gidebiliyorlar. Taraflar kira bedelinde anlaşma sağlayamazlar ise mahkeme kararıyla da kira bedeli tespit edebiliyorlar. Kira Konut ve Çatılı İşyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesine ilişkin kanuni düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nun 344 vd. maddelerinde yer alıyor.