Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?

Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?

Bir işyeriniz olduğunu ve kiraya verdiğinizi; kiracınızın kira borcunu ödemediğini düşünelim. "Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız işte yanıtı..
Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Bir işyeriniz olduğunu ve kiraya verdiğinizi düşünelim. "Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kanunen kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor. Kiracı işyeri kirasını ödemezse ne olur?


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.İşyeri kiracısının tahliyesi için ne yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com