Kiracı olduğum ev satıldı ne yapmalıyım?

Kiracı olduğum ev satıldı ne yapmalıyım?

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu'nda belirtildiği üzere ev sahibinin, kiracısını evden çıkarabilmesi için bazı şartların oluşması gerekiyor. Peki, bu şartlar nelerdir? Kiracı olduğum ev satıldı ne yapmalıyım?


Kiracı olduğum ev satıldı ne yapmalıyım?

Ev sahibi ile kiracı arasındaki hukuki ilişkilere  Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Kanun gerğince taraflar arasında Kira sözleşmesinin imzalanması gerekiyor.


Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Ancak evin kirada olması, ev sahibinin evi satmasına engel olmuyor. Kiradaki evin satışı da yapılabiliyor. Peki, kiradaki ev nasıl satılır, bu durumda kiracının hakları nelerdir?


MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

b. Yeni malikin gereksinimi


MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


Yukarıda yer alan kanun maddesine göre yeni malik ancak ihtiyacı olması halinde kiracıdan tahliyesini isteyebiliyor. Ayrıca tahliye için ihtarnamenin edinim tarihinden 1 ay içerisinde verilmiş olması gerekiyor. Aksi halde kira sözleşmesi senelik olarak yenilenmiş kabul ediliyor.Veraset ve İntikal Vergisinde muafiyet ve istisnalar!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com