09 / 08 / 2022

Dükkan kiracısı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım?

Dükkan kiracısı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım?

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. Peki, dükkan kiracısı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım, diyorsanız işte yanıtı..Dükkan kiracısı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım?

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı, kira süresi boyunca kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.


Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Kiracının kirasını ödememesi durumunda ise mal sahibinin tahliye hakkı doğuyor.


Peki, siz de dükkanınızı kiraya verdiyseniz ve "Dükkan kiracısı kirayı ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.


İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN           :....... 

VEKİLLERİ            :.......

KARŞI TARAF          :.......


KONU                 : 

.......  kira  bedeli ....... sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.


 

AÇIKLAMALAR          :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ....... tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ....... kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.2-Her ayın 1 ile 5 arasında Bankaya yatırmanız gereken ....... .......  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3-....... ....... kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

 


İSTEM SONUCU         :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ....... ....... kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

          


İHTAR EDEN VEKİLİ

.......SAYIN NOTER   : 


Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim. İHTAR EDEN VEKİLİ

.......


Dükkandan kiracıyı çıkarmak için ne yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com