Kiracı, kiracısından gelir elde ederse vergi veriyor!

Kiracı, kiracısından gelir elde ederse vergi veriyor!Kiralık gayrimenkul kullanan bir şahıs, kiracısından gelir elde ederse vergi veriyor


Başlık tekerleme gibi oldu ama böyle bir olay var. Kiracı, kiracısından gelir elde ederse vergi veriyor.
Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiracılar tarafından kiraya verilmesiyle elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye iradı oluyor ve Gelir Vergi'ne tabi tutuluyor.

İşžYERİ KİRALANINCA
Kiralanan işyerinin kiraya verilmesi halinde vergi kesintisi yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ayrıca elde edilen gelir, 2011 yılı İçin 23bin (2012'de 25 bin) lirayı aşarsa, bunu da beyan etmek gerekiyor. Yapılan Gelir Vergisi kesintilerini de ödenecek vergiden mahsup etmek yani indirmek mümkün. Ayrıca kiralanan işyeri için yapılacak kira ödemelerinden, tevkif at yapma yükümlülüğü de yok. Mülk sahibinin ise tevkif at yani vergi kesintisi yoluyla vergilendirilmeyen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.
Sözcü