03 / 07 / 2022

Kiracı tahliye sözleşmesi örneği!

Kiracı tahliye sözleşmesi örneği!

Kiracı, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebiliyor. Ayrıca kiralama sürerken kiracı tahliye sözleşmesi imzalayabiliyor. İşte kiracı tahliye sözleşmesi örneği..Kiracı tahliye sözleşmesi örneği!

Gayrimenkul kiralamalarında kiracılar ancak kanunda belirtilen durumlarda tahliye edilebiliyor. Buna karşın kiracı, nelirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebiliyor.


Ayrıca kiralama sürerken kiracı tahliye taahhütnamesi verebiliyor. Kiracı tahliye sözleşmesi olarak da bilinen bu taahhüt ile, kiracı kiraladığı taşınmazı boşaltacağı tarihi beyan etmiş oluyor. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor.


Taahhütnamenin ilk kira yılı içerisinde verilmemiş olması ve yazılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Eğer bu şartlara uygun değilde taahhütname geçersiz kabul ediliyor. 


Ve taahhütnamede özgür irade belirlenmiş bir tarihin belirtilmesi gerekiyor. Kiracı tahliye taahhüdü örneği şu şekilde:


Kiracı tahliye sözleşmesi örneği..


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI     (ÜNVANI)    :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                  :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ              :

 

TAHLİYE TARİHİ              :

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ                     :

 

TAAHHÜT EDEN                      :

 

İMZASI                      Kiracı tahliye süresi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com