Kiracı tahliye süresi!

Kiracı tahliye süresi!Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinde taraflar bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl feshedilir? Kiracı tahliye süresi nedir?


Kiracı tahliye süresi!

Taşınmaz mal kiralamalarında kiracı ile mal sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinde taraflar bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Kanunen kira sözleşmesi her zaman feshedilemiyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl feshedilir? Kiracı tahliye süresi nedir?


Borçlar Kanunu gereğince; ancak kiracılar fesih bildirim şartlarına uymak şartı ile kira kontratı süresi dolunca taşınmazı tahliye edebiliyor. Belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 


Buna karşın kiraya verenin, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmuyor. 


Buna karşın, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebiliyor.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.


Ayrıca; gereksinim, yeniden inşa ve imar, yeni malikin gereksinimi ile kiracının kira borcunu ödememesi, bir dönem içerisinde iki haklı ihtar alması gibi kiracıdan kaynaklanan diğer sebepler nedeni ile dava yoluyla kira sözleşmesi feshedilebiliyor.Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com