29 / 05 / 2022

Kiracı tahliye sözleşmesi!

Kiracı tahliye sözleşmesi!

Kiracı ile kiraya veren kimse arasında imzalanan sözleşmeler arasında, kiracı tahliye sözleşmesi de yer alabiliyor. Peki kiracı tahliye sözleşmesi neden imzalanıyor? İşte yanıtı ve ayrıntıları...Kiracı tahliye sözleşmesi!

Kiracı tahliye taahhütnamesi olarak da bilinen kiracı tahliye sözleşmesi, kiracının kiraya konu olan gayrimenkulü belirlenen bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belge olarak tanımlanıyor. Kira sözleşmesi yapılırken alınan tahliye taahhüdü geçersiz sayılıyor. Bu nedenle tahliye taahhütlerinin kira sözleşmesi tarihinden daha sonraki dönemlerde imzalanması gerekiyor.


İmzalanan kiracı tahliye sözleşmesi ile, kiracı şartsız olarak belirlenen tarih geldiği zaman evi tahliye edeceğini kabul etmiş oluyor.


Tahliye taahhütnamesi imzalayan ancak buna rağmen evi tahliye etmeyen kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.  


Kiracı tahliye sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Kiracı tahliye sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekiyor. Bu özellikler şu şekilde sıralanıyor;


* Yazılı bir şekilde olması,

* İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

* Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi.


Kiracı tahliye sözleşmesi örneği..


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................


TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............


İMZASI:

..............

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com