Kiracı tahliyesi kaç ay sürer?

Kiracı tahliyesi kaç ay sürer?

Kira sözleşmesinde veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli oluyor. Peki, kiracı tahliyesi kaç ay sürer? İşte yanıtı...


Kiracı tahliyesi kaç ay sürer?

Borçlar Kanunu gereğince belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınıyor.


Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.


Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında

Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.


Taşınır kiralarında

Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.


Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur. Peki, kiracı tahliyesi kaç ay sürer?


Kiracı tahliyesi için 1 yıl içinde 2 kere kirayı geç ödemesi 2 haklı ihtar ile tahliye davası açabiliyor. Buna karşın kiracının kira borcunu ödememesi halinde mal sahibi dava açarak, kiracısından tahliyesini isteyebiliyor.Kiracının tahliyesi 2014!