Kırklarelideki Aşağıpınar kazılarının sonuna gelindi!

Kırklarelideki Aşağıpınar kazılarının sonuna gelindi!

Kazı sorumlusu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Eylem Özdoğan, yaptığı açıklamada, 75 kişilik bir ekiple sürdürülen kazıların bu yılki bölümünün tamamlandığını söyledi  İstanbul Üniversitesi ve Alman Arkeoloji Enstitülerinin ortak çalışması olarak 1993 yılından bu yana yapılmakta olan kazıların, değişik ülkelerden gelen bilim insanları, uzman ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade
eden Özdoğan, 18. yılını geride bırakılan araştırmaların 5 bin metrekare alan üzerinde sürdürüldüğünü belirtti.

Bu yılki kazı çalışmalarında MÖ 6400 yıl önceki yaşamın izlerine ulaştıklarını anlatan Özdoğan, "Dokuz ayrı katman halinde tabakalanan bir yerleşimin olduğunu tespit ederek buradaki yerleşim katmanları, bölgeye gelen ilk yerleşik köy toplumlarının, Trakya bölgesine uyum sürecini ve Balkanlara yayılım aşamalarını gördük" dedi. Çalışmalarda MÖ 6400 yıl önceki döneme ilişkin detaylı bilgiler edindiklerini anlatan Özdoğan, şunları söyledi: "Bu bağlamda bölgeye gelen ilk toplumlara ait konut niteliğindeki yapılar, bu dönem insanın kullandığı kap kaçak, süs eşyaları, inanç sembolleri ve gündelik hayatta kullandıkları kemik, taş ve kilden yapılmış araç ve gereçlerle birlikte bulunmuştur. Bu dönem insanın yaşam biçimini yansıtan bütün buluntular, bölgedeki toplumların Anadolu ile olan yakın bağlarını ortaya koyarken, ilk yerleşik köy yaşantının Avrupaya nasıl aktarıldığı hakkında da önemli bilgiler tespit ettik. 2011 yıllı çalışmalarının sonuçlarına göre kazıların en az üç yıl daha devam etmesi gerektiği kanaatine vardık. Kazıların tamamen sonlanması durumunda bölgeyi açık hava müzesi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Aşağıpınar kazı alanında yapılması planlanan çalışmaları anlatan Özdoğan, şöyle devam etti: "Gerçekleşen kazılara ek olarak, buradan öğrenilen bilginin bölge halkı ile paylaşılmasını ve kültür sektörüne yönelik bir yatırıma dönüşmesini amaçlayan bir müze projesi yapılmaktadır. 1997 yılında planlanmaya başlayan, 2008 yılından itibaren uygulamaya dönüşen proje kapsamında, bölgedeki geleneksel köy mimarisini yansıtan örnekler, höyük üzerinde yeniden inşa edilmiş ve içleri kazı alanını tanıtan bir sergileme dahilinde düzenlenmiştir. Tarih öncesi dönem yaşantısının, o dönemde kullanılan araç, gereç ve teknolojilerin tanıtılacağı müze projesi, ziyaretçilerin aktif katılımına ve deneysel aktiviteler de bulunmalarına olanak sağlayacak plan dahilinde projelendirilmiştir."

AA