08 / 08 / 2022

Kırşehir Şeker Fabrikası'nı Tutgu Gıda İnşaat 4.1 milyon TL'ye aldı!

Kırşehir Şeker Fabrikası'nı Tutgu Gıda İnşaat 4.1 milyon TL'ye aldı!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kırşehir ili Merkez ilçesi, Akçağıl köyünde bulunan 321 bin 126,65 metrekare yüzölçümlü 500 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapılar Tutgu Gıda İnşaat 4.1 milyon TL'ye satıldı..Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20.12.2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına, 12.08.2008 tarihli ve 2008/50 sayılı Karar ile de özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kırşehir ili Merkez ilçesi, Akçağıl köyünde bulunan 321.126,65 metrekare yüzölçümlü 500 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapıların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ve "Pazarlık" usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminan İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunda;

"Kırşehir ili Merkez ilçesi, Akçağıl köyüdne bulunan 321.126,65 metrekare yüzölçümlü 500 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ve taşınmaz üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesinde 4 milyon 180 bin TL  bedelle en yüksek teklifi veren Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" dair verilen Kararın onaylanmasına karar verildi.

Karar için tıklayın