Kısa mesafe koruma alanı nedir?

Kısa mesafe koruma alanı nedir? Kısa mesafe koruma alanı nedir?

Koruma havzaları arasında yer alan ve mutlak koruma alanından sonra gelen kısa mesafe koruma alanı nedir? Kısa mesafe koruma alanı ve mutlak koruma alanına dair tanımlamalar bu haberde...


Kısa mesafe koruma alanı nedir?

Mutlak ve kısa mesafe koruma alanı ile ilgili yapılan tanımlamalara göre mutlak koruma alanı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde, su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 metre genişliğindeki alanı ifade ederken; kısa koruma alanı ise mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 metre genişliğindeki kara alanı olarak tanımlanıyor.


Şehirlerin havzaları ile ilgili düzenlemeler, şehir belediyeleri tarafından yapılıyor. Aşağıda Koruma Havzalarına İlişkin  İzmir  Büyükşehir Belediyesinin Yönetmeliğinden örnek bir bölüm yer alıyor;


Kısa Mesafeli Koruma Alanı Yönetmelik örneği..

(300-1000 m.)


1. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama imar planı kararlarına uygun olmak zorundadır. Bu alanda m. 4.B mutlak koruma alanı 1,4,5,6,7 ve 8’inci fıkraları geçerlidir.


2. Bu alanda hayvancılığa izin verilmez. Ekolojik tarıma, sözleşmeli olması koşulu ile izin verilir. Ekolojik tarıma geçiş süresince, sulu olmaması, suni gübre ve zirai mücadele ilacı kullanılmaması koşulu ile tarıma izin verilir.


3. Bu alandaki mevcut yapı ve tesisler İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve uzaklaştırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar atıksularında ve / veya ham madde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren ve / veya su kirliliğine sebep olabilecek sıvı, katı, gaz gibi her türlü atık kaynaklandığı tespit edilen ve / veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarının faaliyetlerini durdurmaları, derhal bölgeyi terketmeleri gerektiği bildirilir. Bu kapsam dışındaki mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmasız fosseptik yapmak ve atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki uygun bir ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür. Kaçak yapı konumundaki tesis ve yapılar bu Yönetmelik ve İZSU Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetten men edilerek uzaklaştırılır.


4. Mutlak koruma alanlarında kalan ve kamulaştırılacak olan yerleşimlerin yerleşik alan sınırları kısa mesafeye de taşıyorsa, bu yerleşimlerin kısa mesafeli koruma alanında kalan kısmı da İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com