Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Korkut Tekin tarafından kuruldu. Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Korkut Tekin tarafından kuruldu. 

Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1.Şirket her türlü İkamet amaçlı binaların inşaatı ile İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatını yapar. Her türlü arsa karşılığı, kat karşılığı inşaat işleri yapar, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk yapar. 2.Her türlü yapı malzemesi ve endüstriyel maddeler ile teknik hırdavat malzeme ve mamüllerin ve her türlü makine ve aksamının yedek parçaları ile bunların tüketim malzemelerinin, demir-çelik ve diğer alaşımlardan mamül her türlü hammadde yarı mamul ve mamüllerin alım-satımını yapar, 3.Şirket her türlü demir-çelik ürünlerinin alım-satımını yapar. Konusu ile ilgili olarak ticaretini yaptığı mamullerin üretiminde kullanılan ham, yarı mamul, mamul maddeler ile araç gereçler , tezgahlar ve bunların yedek parçalarının alım-satımı, imal ve ithalini yapar, 4.Şirket konusu ile ilgili her türlü lojistik işleri yapar. Taşıma, depolama ve stok yönetimi konularında destekleyici faaliyetler yapar. Lojistik faaliyetler gereği araç alımı, depo ve yükleme merkezleri tesis eder. Bunların her türlü faaliyetlerini organize eder. Şirket kendi araçları ve sürücüsü ile birlikte her türlü araç ile şehir içi, şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yapar. 5.Konusuyla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında yatırımlara girer, yabancı ortaklıklara girer. 6.Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ithalat ihracat pazarlama ve imalat yapar. 7.Şirket hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ve mevcut ticari işlemlere iştirak ve söz konusu şirketlerin (aracılık yapmamak şartıyla) hisselerinin ve tahvillerinin alım-satımını yapar. 8.Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkuller inşa eder, iktisap eder, satın alır, dilediği kişi ve kuruluşlara dilediği bedelle satar, bunlar üzerinde intifa, ipotek tesisi, fek, sükna ve kat irtifakı tesis eder, idare binaları inşa eder. 9.Şirket işleri için gerekli araç ve taşıtları iktisap eder, kiralar, kiraya verir veya satar, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunur. 10.Şirket mallarını, gayrimenkullerini, servislerini, elemanlarını ve tüm maddi ve manevi mülkiyetini her türlü firmalara kiralar veya satar ve bu konuda sözleşmeler yapar. 11.Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, KnowHow , lisans, telif ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, devir ve ferağ eder.

Kivart Yapı Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Bahçeşehir 2.Kıs.Mh.Tayfun Cd. Gül Sit.Villa 12 Ap.N.8 Başakşehir