Kızılbük GYO'nun halka arzına SPK'dan onay!

Kızılbük GYO'nun halka arzına SPK'dan onay!

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 72 milyon adet payının halka arz edilmesine ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)  Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı için SPK Onayı hakkında açıklama yaptı.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 240 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240 milyon adet paydan, toplam sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen 60 milyon adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin yüzde 5'ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 30'unu temsil eden 72 milyon adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Kızılbük GYO nun halka arzına SPK dan onay!

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması şu şekilde:
Bağlı ortaklığımız Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak sermayesinin %5'ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 14.07.2021 tarihli 2021/36 sayılı Kurul bülteninde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.