Kocaeli Körfez'de 10 milyon 585 bin TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Kocaeli Körfez'de 10 milyon 585 bin TL'ye satılık 3 gayrimenkul! Kocaeli Körfez'de 10 milyon 585 bin TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Körfez Belediye Başkanlığı, Kocaeli Körfez'de yer alan 3 adet gayrimenkulü 10 milyon 585 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Körfez Belediye Başkanlığı, Kocaeli Körfez'de yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 10 milyon 585 bin TL olarak belirlendi.


Körfez Belediye Başkanlığından:


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.
GEREKLİ BELGELER
7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 19.11.2019 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır. İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 19.11.2019 Tarih, saat 15:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1.000.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin para veya %25'i peşin kalan miktar sözleşmede belirlenecek şekilde ödemesi yapılacaktır.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur