10 / 08 / 2022

Kocaeli'de yap-işlet-devret modeliyle bina ihalesi!

Kocaeli'de yap-işlet-devret modeliyle bina ihalesi!

Kocaeli İli İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi 297 Ada, 1 Parsele kayıtlı 815,04 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki komple bina yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkıyor..Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli İli İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi 297 Ada, 1 Parsele kayıtlı 815,04 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki komple bina yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecek.


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 297 ada, 1 parsele kayıtlı 815,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki komple bina yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecektir.


2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte işletme dönemi için teklif etmiş oldukları aylık kira bedelinin en az 3 katı kadar geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.


4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.


5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.04.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.


6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.


7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.