19 / 08 / 2022

Komşu gürültüsü şikayet dilekçesi!

Komşu gürültüsü şikayet dilekçesi!

Apartmanda mevcut gürültü kurallarına uymayan komşular Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile şikayet edilebiliyor. Peki, komşu gürültüsü şikayet dilekçesi nasıl yazılır?Komşu gürültüsü şikayet dilekçesi!

Apartmanda gürültü kurallarına uymayan komşular Sulh Hukuk Mahkemesine şikayet edilebiliyor. Dilekçe ile birlikte kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi ve yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı da gerekli oluyor.


Peki, komşu gürültüsü şikayet dilekçesi nasıl yazılır? Komşu gürültüsü şikayet dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor;


Apartman gürültüsü şikayet dilekçesi örneği:


.............. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR  : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün .................... (çekilmez hal yazılır) ................ sebebiyle mülkiyet hakkının devri.


OLAY : Yöneticisi: bulunduğum ...............ili.............. ilçesi ................ mahallesi.............. caddesi .............sokakta ............ ada........... parselde bulunan...... kapı numaralı apartmanın...... nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, ................ (çekilmez hal yazılır) ............... sebebiyle, bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.


HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Madde 25 ve ilgili mevzuat.


DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin.......nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.


Tarih...../...../.......


Davacı(Adı-Soyadı,İmza)


EKLER :

1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.

2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı


Apartman gürültü cezası 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com