Komşunuz bunu yapıyorsa dikkat! Dava açabilirsiniz!

Komşunuz bunu yapıyorsa dikkat! Dava açabilirsiniz!Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, sahibi olduğu parselin komşu parselle arasında yol olduğunu aktaran okuyucu, komşunun otel inşa ettiğini ve parseline tesis kurduğunu söyledi. Okuyucu şimdi ne yapabileceğini sordu.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, sahibi olduğu parselin komşu parselle arasında yol olduğunu aktaran okuyucu, komşusunun parseline otel inşa ettiğini ve hem yola hem de onun parseline tecavüz ile zemin altına birtakım tesislerini kurup üzerini kapattığını belirtti. Kaymakamlığa yaptığı başvurusunun süre yönünden reddedildiğini dile getiren okuyucu, yine bu komşunun parselindeki bazı varlıkları kaldırdığını ve kendi bahçesi gibi kullandığını aktardı. Okuyucu şimdi ne yapabileceğini sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

***

Komşunuz bunu yapıyorsa dikkat! Dava açabilirsiniz!

Okuyucu adeta sitem eder gibi soru yöneltmekte haksız sayılmaz. Elbette bir umuma ait yol işgal ediliyorsa, bu işgale ilişkin yapım devam etmekteyken yerel belediyenin müdahalede bulunması gerekir. Yapım sırasında deniyor, çünkü yapım esnasında durum kolaylıkla takip edilebilir. Bugün yeraltına alınmış ve mevcudiyeti gizlenmiş. Şimdi bir şikayet ile kamuya ait bir alanın yine tahliye edilmesi gerekli olacak. 

Zilyetliğe vaki müdahalelere değinilecek olursa, bunun için işgal edilen malı elinde tutan kimsenin 3091 sayılı kanun kapsamında kaymakamlığın müdahalesini talep etmesi süreye bağlıdır. Bu süre ise öğrenmeden itibaren 60 gün olarak belirlenir. Fakat tecavüz ya da müdahalenin oluşundan itibaren 1 sene geçtikten sonra bu makamlara başvuru yapılamaz (devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz).

Komşunuz bunu yapıyorsa dikkat! Dava açabilirsiniz!

***

İşte okuyucunun başvurusu bu sürelere uyulmaması sebebiyle reddedildi. Yani kaymakamlığa (veya bazı hallerde valiliğe) başvuru hakkı süre açısından sınırlı. Peki dava konusu olabilir mi? Elbette olabilir, zira okuyucunun parseline de müdahale edilmiş. Bu ve benzeri durumlarda müdahalenin engellenmesi istenerek parselin işgal edilen kısmının tamamının tahliye edilmesine karar verileceği gibi kullanılan alan için yine kullanma süresi açısından bir tazminat talep imkanı da bulunuyor.

Eğer bir de okuyucunun bahsettiği gibi bazı şeyler sökülmüş ve hasara neden olunmuşsa bu hasarın da tazminini talep edilebilir. Durum ilgili belediyeye bildirildiğinde bir taraftan da belediye, müdahalenin engellenmesi için gerekli yasal girişimde bulunur.

Ailesinin evinde oturanlar dikkat!