29 / 05 / 2022

Konut dışı kentsel çalışma alanında hangi yapılar yapılabilir?

Konut dışı kentsel çalışma alanında hangi yapılar yapılabilir?

Konut dışı kentsel çalışma alanlarına ilişkin esaslar, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alıyor. Yönetmelik hükümlerine göre konut dışı kentsel çalışma alanında hangi yapılar yapılabilir? İşte yanıtı...



Konut dışı kentsel çalışma alanında hangi yapılar yapılabilir?

Konut dışı kentsel çalışma alanları; İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlar olarak tanımlanıyor. 


Plansız alanlar tip imar yönetmeliği kapsamında yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere, konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılabilecek yapılar şu şekilde karşımıza çıkıyor. 


Konut dışı kentsel çalışma alanında neler yapılabilir?

-Karyakıt satış ve bakım istasyonları, 

-Resmi ve sosyal tesisler, 

-Dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler

-Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabiliyor.


Yönetmelikte yer alan genel esaslara göre; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin iç ölçülerine sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılacak yapılar ise bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yüksekliklerine ait hüküm ve ölçülerine tabi tutulmuyor.


Konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki uygulamaların plan kararıyla yapılması zorunlu tutuluyor.


Parsel derinlikleri:

Konut dışı kentsel çalışma alanlarında:

40.00 m. den, az olamaz.


Parsel alanları:

Konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2. den az olamaz.



Konut dışı kentsel çalışma alanı yönetmeliği!