01 / 06 / 2023

Konut finansman şirketlerine BDDK denetimi!

Konut finansman şirketlerine BDDK denetimi!

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasla yönetmeliği yayımlandı. Peki yönetmelikte neler var? İşte detaylar...Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasla yönetmeliği yayımlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuru yapılacak. Şirketlerin şube açması izne tabi tutulacak. Şube açma izni almak üzere BDDK'ya başvuru yapacak şirketin ilgili maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyette bulunması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması gerekli. 

Konut finansman şirketlerine BDDK denetimi!

Bu kapsamda, şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de BDDK iznine tabi tutulacak. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte BDDK'ya başvuruda bulunması gerekiyor. 

Tasarruf finansman şirketlerin bağımsız denetimi, bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.

Konut finansman şirketlerine BDDK denetimi!

Tasarruf finansman sözleşmelerine sadece konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebilecek. Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme hazırlayamayacak ve işlem yapamayacaklar. Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunlu kılındı. 

Konut finansman şirketlerine BDDK denetimi!

Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL'yi aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin
ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15'ini, şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75'ini geçemeyecek. 

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik!

Faizsiz ev hayaline yeni önlemler!
Geri Dön