Konut fiyatları ne olacak? Artacak mı, düşecek mi?

Konut fiyatları ne olacak? Artacak mı, düşecek mi?Konut fiyatlarının ne olacağı hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Konut fiyatlarında bir süre daha fiyat artışı beklenmiyor.


Konut fiyatlarının ne olacağı hepimizin merak ettiği konular arasında. İnternethaber yazarı Ünsan Ban, bugünkü yazısında ''Konut fiyatları ne olacak?'' sorusunu yanıtlandırdı...

Bu merakın temelde iki ana unsuru var... Birincisi, dünyada mekan, ahirette iman düşüncesi.... İkincisi de konutun ülkemizde klasik yatırım aracı olarak görülmesi...

Konut fiyatlarının ne olacağına ilişkin bir görüş belirtmeden önce GYODER’in 2019 yılının ilk üç ayı için yayınladığı verilere bakalım;

Yapı ruhsatı sayısında yaklaşık yüzde 53’lük bir azalma olduğu,

2017 sonu 1.377.061 adet,

2018 sonu 643.125 adet.

Konut satışlarında bir önceki yılın ilk üç ayına göre yüzde 15,61’lik bir azalma olduğu,

2018 ilk üç ay 303.877 adet,

2019 ilk üç ay 256.433 adet.

Yabancılara konut satışında yüzde 81,54’lük bir artış olduğu,

2018 ilk üç ay 5.298 adet,

2019 ilk üç ay 9.618 adet.

Konut kira değer endeksinin de 188,9 dan 198,2 ye çıktığı, görülmektedir.

Ve en önemlisi konut stoklarının 800.000 adetin üzerinde olmasıdır. Bu stokun oluşmasında daha önceki dönemlerdeki arz fazlalığı, faiz oranlarının yüksekliği ve özellikle yerleşiklerin döviz talebindeki artış önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşte bu rakamlar konut fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya neden olmaktadır.

Bir de bu duruma ekonomideki dalgalanmalar, faiz oranlarındaki ve döviz kurundaki yükselişler eklenince durum biraz daha kritikleşiyor..

Bu arada konut arz ve talebinde geçmiş yıllarda var olan birbirini zamansal olarak izleyememe süreci, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak arz lehine değişmiş, konut teslim süreleri kısalmıştır.

Sonuç olarak konut talebinde ciddi bir azalma meydana geliyor...

Gelelim soruya “konut fiyatları ne olacak?”

Öncelikle belirtelim; her ne kadar yüksek fiyatlı proje konutlarının maliyetleri yükselmiş olsa da stokta bulunan konutlar nedeniyle, fiyatlarda aşağı yönlü-yada yatay bir sürecin devam edeceğini belirtmekte fayda var.

Diğer yandan kredi maliyetlerinde aşağı yönlü gelişmeler olmadıkça konut talebinde daralmalar devam edecektir. Buda mevcut stokların uzun bir süre korunacağı anlamına gelecektir.

Kısacası konut fiyatlarında bir süre daha fiyat artışlarını beklemek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak yeni projelerin ve yeni konut üretimlerinin yeni fiyatlarla olacağını unutmamak gerekiyor.

Konutta en uygun ve en pahalı 5 ilçe!