Konut kredileri, bireysel kredi türlerine göre daha hızlı artıyor!

Konut kredileri, bireysel kredi türlerine göre daha hızlı artıyor! Konut kredileri, bireysel kredi türlerine göre daha hızlı artıyor!

TBB konut kredileri ile ilgili araştırma yaptı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan TBB Başkanı Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığını söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin banka ve finansal kuruluşlardan topladığı kredi bilgileri kullanılarak hazırlanan çalışma, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösterdi. Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığına dikkat çekerek, 2016 döneminde bu kredilerin milli gelire oranının 2 puan artarak yüzde 7 seviyesine çıktığını söyledi.


TBB Başkanı, "2016 sonu itibarıyla konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı. En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin ile 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu görüyoruz. Konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında konut kredilerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle talebin devam etmesini bekliyoruz. Ancak konut sektöründe finansman imkânlarının daha da iyileştirilmesi için konut kredilerinin menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına gelmesi gerekiyor" dedi.


Kaynakların kısa vadeli, ancak konut kredilerinin ortalama yedi yıl vadeli olduğunu belirten Aydın, piyasalarda istikrarın sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi. TBB Başkanı, kredilerin sağlığı ve müşterilerin öngörülmeyen risklerden korunması açısından krediye ömrü süresince sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti.


Konut kredileri yıllık bazda ortalama yüzde 23 oranında arttı. Konut kredileri 2011-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak 168 milyar TL oldu. Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu.


Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı arttı

Konut kredilerinin, toplam kredilere oranı yüzde 9 olup yaklaşık aynı kaldı. Öte yandan, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39'a yükseldi. Konut kredilerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükselmiştir. Bu oranın AB ülkeleri ortalaması 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde oldu.


Konut kredisi olan kişi sayısı, stok olarak, 2011-2016 döneminde yüzde 69 artarak 1,3 milyondan 2,2 milyona ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin TL'den 75 bin TL'ye yükseldi.


Kişi başına kullanılan konut kredisi miktarı ortalama 81 bin TL'den 126 bin TL'ye ulaştı. Kullandırılan konut kredilerinin ortalama vadesi ise 90 ay oldu. 2016 yılında, konut kredisi kullanan kişi sayısı 2015 yılına göre yüzde 1 artarak, 491 bin kişiye ulaştı. Kişi başına düşen ortalama kullandırım miktarı ise 2016 yılında yüzde 11 artarak 126 bin TL düzeyinde oldu.


Konut kredilerinin miktar aralıklarına göre yoğunlaşması 75-100 bin TL ile 100-150 bin TL aralıklarında oldu. 2016 yılında 150 bin TL üzeri kredi kullanan kişi sayısı artmıştır. Bu aralıkta, 2015 yılında 71 bin kişi 2016 yılında ise 93 bin kişi konut kredisi kullandı.


2015 yılında konut kredisi kullanımında 50-75 bin TL, 75-100 bin TL ve 100-150 bin TL aralıklarında konut kredisi kullanan kişilerin yoğunlukları eşit düzeyde oldu. 2016 yılında ise 100-150 bin TL ve 150 bin TL üzeri konut kredisi kullanımında yoğunlaşma arttı.


2016 yılında konut kredisi kullananlardan 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 69 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 87 bin kişi, 36-41 yaş aralığında olanların sayısı 94 bin kişi olurken; 2011 yılında ise konut kredi kullananlardan, 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 66 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 89 bin kişi, 36-41 yaş aralığında olanların sayısı 91 bin kişi oldu.TimeTürk
Haber AA'da şu şekilde yer aldı


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 2016 sonu itibarıyla konut kredisi kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığını belirterek, "En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin TL ile 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu görüyoruz. Konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası." ifadelerini kullandı. 


TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB Risk Merkezi’nin banka ve finansal kuruluşlardan topladığı kredi bilgileri kullanılarak hazırlanan Konut Kredi Analizi çalışması, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. 


Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığını belirterek, 2016 döneminde bu kredilerin milli gelire oranının 2 puan artarak, yüzde 7 seviyesine çıktığını kaydetti.


2016 sonu itibarıyla konut kredisi kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığını ifade eden Aydın, şunları aktardı:


"En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin TL ile 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu görüyoruz. Konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında konut kredilerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle talebin devam etmesini bekliyoruz. Ancak konut sektöründe finansman imkanlarının daha da iyileştirilmesi için konut kredilerinin menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına gelmesi gerekiyor." 


Aydın, kaynakların kısa vadeli, ancak konut kredilerinin ortalama 7 yıl vadeli olduğunu belirterek, piyasalarda istikrarın sürdürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. 


Hüseyin Aydın, kredilerin sağlığı ve müşterilerin öngörülmeyen risklerden korunması açısından krediye ömrü süresince sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti.


- Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı yüzde 39’a yükseldi

Çalışmaya göre, konut kredileri, 2011-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak, 168 milyar TL oldu. Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu.


Konut kredilerinin, toplam kredilere oranı yüzde 9 olup yaklaşık aynı kaldı. Öte yandan, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39’a yükseldi.


Konut kredilerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseldi. Bu oranın AB ülkeleri ortalaması 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde bulunuyor.


- Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Konut kredisi olan kişi sayısı, stok olarak 2011-2016 döneminde yüzde 69 artarak 1,3 milyondan 2,2 milyona ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin TL’den 75 bin TL’ye yükseldi.


Kişi başına kullanılan konut kredisi miktarı ortalama 81 bin TL’den 126 bin TL’ye ulaştı. Kullandırılan konut kredilerinin ortalama vadesi ise 90 ay oldu.


2016 yılında, konut kredisi kullanan kişi sayısı 2015 yılına göre yüzde 1 artarak, 491 bin kişiye ulaştı. Kişi başına düşen ortalama kullandırım miktarı ise 2016 yılında yüzde 11 artarak 126 bin TL düzeyinde bulunuyor. 


Konut kredilerinin miktar aralıklarına göre yoğunlaşması 75-100 bin TL ile 100-150 bin TL aralıklarında oldu. 2016 yılında 150 bin TL üzeri kredi kullanan kişi sayısı arttı. Bu aralıkta, 2015 yılında 71 bin kişi 2016 yılında ise 93 bin kişi konut kredisi kullandı. 


2015 yılında konut kredisi kullanımında 50-75 bin TL, 75-100 bin TL ve 100-150 bin TL aralıklarında konut kredisi kullanan kişilerin yoğunlukları eşit düzeyde bulunuyor. 2016 yılında ise 100-150 bin TL ve 150 bin TL üzeri konut kredisi kullanımında yoğunlaşma arttı.


- Konut kredilerinin yüzde 39’u 31-41 yaş aralığında kullanıldı

2016 yılında konut kredisi kullananlardan 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 69 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 87 bin kişi, 36-41 yaş aralığında olanların sayısı 94 bin kişi oldu.


2011 yılında ise konut kredi kullananlardan, 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 66 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 89 bin kişi, 36-41 yaş aralığında olanların sayısı 91 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 
AA


Haber Vatan'da şu şekilde yer aldı


TÜRKİYE’DE konut satışlarındaki artışla birlikte, konut kredilerinin hacmi de yükseliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Konut Kredi Analizi, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Çalışmaya göre, konut kredileri, 2011-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak 168 milyar TL oldu.


Konut kredilerinin, toplam kredilere oranı yüzde 9 oldu. Öte yandan, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39’a yükseldi.


Konut kredisi olan kişi sayısı, stok olarak 2011-2016 döneminde yüzde 69 artarak 1.3 milyondan 2.2 milyona ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin TL’den 75 bin TL’ye yükseldi.


Kişi başına kullanılan konut kredisi miktarı ortalama 81 bin TL’den 126 bin TL’ye ulaştı. Kullandırılan konut kredilerinin ortalama vadesi 90 ay oldu. 2016 yılında, konut kredisi kullanan kişi sayısı 2015 yılına göre yüzde 1 artarak 491 bin kişiye ulaştı. Kişi başına düşen ortalama kullandırım miktarı ise 2016 yılında yüzde 11 artarak 126 bin TL düzeyinde bulunuyor. Konut kredilerinin miktara göre yoğunlaşması 75-100 bin TL ile 100-150 bin TL aralıklarında oldu.


Büyüme potansiyeli yüksek

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredisi kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığını belirterek, “En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin TL ile 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin 8 yıl olduğunu görüyoruz. Konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı 31-41 arası. Konut kredilerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılıyor” dedi. 


Vatan Haber Cumhuriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Konut satışlarını artırmak için firmalar 20 yıl vadeli kredi kullandırmalarına rağmen yurttaşın tercihi daha çok 8 yıldan yana.


Konut kredileri 2011- 2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak 168 milyar TL oldu. Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu.


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin banka ve finansal kuruluşlardan topladığı kredi bilgileri kullanılarak hazırlanan çalışmaya göre, konut kredisi olan kişi sayısı, stok olarak, 2011-2016 döneminde yüzde 69 artarak 1.3 milyondan 2.2 milyona ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin TL’den 75 bin TL’ye yükseldi. En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin ile 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu görüyoruz. Konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası.


2016’da 150 bin TL üzeri kredi kullanan kişi sayısı arttı. Bu aralıkta, 2015’te 71 bin kişi 2016’da ise 93 bin kişi konut kredisi kullandı.


Sigorta yapılmalı


TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığına dikkat çekerek, 2016 döneminde bu kredilerin milli gelire oranının 2 puan artarak yüzde 7 seviyesine çıktığını söyledi.


Kaynakların kısa vadeli, ancak konut kredilerinin ortalama yedi yıl vadeli olduğunu belirten Aydın, piyasalarda istikrarın sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.


TBB Başkanı, kredilerin sağlığı ve müşterilerin öngörülmeyen risklerden korunması açısından krediye ömrü süresince sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti.Cumhuriyet