Konut kredisi dosya masrafı iadesi 2016!

Konut kredisi dosya masrafı iadesi 2016! Konut kredisi dosya masrafı iadesi 2016!

Yargıtayın almış aldığı karar gereğince tüketiciler, konut kredisi kullanım sürecinde kendilerinden kesilen dosya masraflarının iadesini isteyebiliyor. Peki, konut kredisi dosya masrafı iadesi 2016 nasıl olur?


Konut kredisi dosya masrafı iadesi 2016!

Konut satın alma sürecinde yeterli nakit parası bulunmayan kimseler bankaların konut kredisini kullanabiliyor. Böylece, uzun vadede düşük faiz oranları ile kişi daire sahibi olabiliyor.


Kredi kullanım sırasında bankalar tüketicilerden bazı masrafları kesebiliyor. Bu masraflar arasında ne için alındığı belli olmayan dosya masrafları da yer alıyor.


Ancak Yargıtayın almış aldığı karar gereğince  tüketiciler, kendilerinden kesilen dosya masraflarının iadesini isteyebiliyor. Peki, konut kredisi dosya masrafı iadesi 2016 nasıl olur?


Konut kredisi için ödenen dosya masraflarının yüksek olması ve ne için alındığının belirtilmediği durumlarda tüketiciler tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemelerine müracaat edebiliyor.


Konut kredisi dosya masrafı iadesi için öncelikle bankadan hangi ödemenin ne için alındığına dair bir belge talep ediliyor. Bu belge üzerinde ne kadar dosya masrafı ödendiği belirtiliyor.


Bu masraf eğer 2 bin 320 TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetine, bu sınırın üstündeyse dosya masraflarının iadesi için ise Tüketici mahkemelerine müracaat edilebiliyor.


Bankaya iletilecek dilekçe örneği:


............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında


Açıklamalar  :

Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.


Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.


Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;


a. Sözleşmelerini,

b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,

c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,


tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.


Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 

 

.../.../....

Ad, Soyad -İmzaTüketici mahkemesi parasal sınır 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com