19 / 08 / 2022

Konut kredisi dosya masrafı tüketici hakem heyeti dilekçesi nasıl yazılır?

 Konut kredisi dosya masrafı tüketici hakem heyeti dilekçesi nasıl yazılır?

Taşınmaz mal satın almak isteyenler bankadan kredi alırken dosya masrafları ödüyor.Bu masrafların geri ödemesi için dilekçe yazılıp dosya masrafı geri alınabiliyor.Konut kredisi dosya masrafı tüketici hakem heyeti dilekçesi nasıl yazılır?Konut kredisi dosya masrafı tüketici hakem heyeti dilekçesi nasıl yazılır?

Bankalardan alınan konut kredilerinin dosya masrafları ödemesi iade edilebiliyor.Tüketicinin masraflarının ne olduğunun açık şekilde belirtilmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak bugüne kadar tüketicilerden bu şekilde açık bir şekilde belirtilmeden alınan konut kredisi dosya masrafının iade edilmesi isteniyor.


Bankalar yapılan kredi sözleşmelerinde zorunlu dosya masraflarının neler olduğunu ve miktarını ispatlamak mecburiyetinde kaldığından, farklı başlıklar altında masraf talep edemiyor. Eğer zorunlu masraf dışında ücret alınmışsa tüketici konut kredisi dosya masrafının iadesini talep edebiliyor.


Bu şekilde keyfi olarak komisyon ve dosya masrafı alındığını düşünen tüketiciler, kredi kullandığı kuruluştan hangi masrafı neden istediğini, miktarlarının kendisine kalem kalem bildirilmesini isteyebiliyor. Bankanın bu istem doğrultusunda masrafları ve miktarlarını ispatlayamaması halinde tüketici bilirkişi aracılığıyla hakkını arayabiliyor.


Söz konusu masrafın iadesi için bankaya bir dilekçe gönderilmesi gerekiyor. Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


Konut kredisi dosya masrafı geri alma dilekçesi..


............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında


Açıklamalar  :


Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.


Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.


Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;


a. Sözleşmelerini,

b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,

c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,


tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.


Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 

 


.../.../....


Ad, Soyad -İmzaKonut kredisinde binanın yaşı önemli mi?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com