Konut kredisi erken ödenirse ceza kesilir mi?

Konut kredisi erken ödenirse ceza kesilir mi? Konut kredisi erken ödenirse ceza kesilir mi?

Konut kredisi kullanarak mesken sahibi olan kimseler kredi borçlarını yapılandırabildikleri gibi, erken ödemede de yapabiliyor. Peki, yasal olarak konut kredisi erken ödenirse ceza kesilir mi?


Konut kredisi erken ödenirse ceza kesilir mi?

Konut kredisi kullanan kimseler, finansman kuruluşu ile bir sözleşme imzalıyor. İmzalanan konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşme olarak tanımlanıyor.


Kanunen konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmuyor. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor.


Konut kredisi erken ödenirse ceza kesilir mi?

Konut kredisi erken ödeme hususu ile ilgili esaslar, Tüketici Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Erken ödeme

MADDE 37 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.


(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. 


Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.


Konut kredisi sözleşme öncesi bilgi formu zorunlu mu?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com