Konut sitesi aidatları neye göre belirlenir?

Konut sitesi aidatları neye göre belirlenir?

Takvim gazetesi yazarlarından Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında konut sitesi aidatlarının neye göre belirlendiğini kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...Takvim gazetesi yazarlarından Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında konut sitesi aidatlarının neye göre belirlendiğini kaleme aldı.

Konut sitesi aidatları neye göre belirlenir?

Yazısında, "Kanun'da yönetim planında aksi belirtilmemişse personel giderlerinin kat maliklerine eşit dağıtılması diğer maliyetlerin ise arsa payı oranında dağıtılması düzenlenmiş. Bu düzenleme, personelden her dairenin arsa payı oranı fark etmeksizin eşit yararlandığı, bu nedenle de personel giderlerinin eşit dağıtılması gerektiği temeline dayanıyor. Genellikle bir sitenin en yüksek gelir kalemini personel maliyetlerinin oluşturduğu da düşünülürse, sitede küçük arsa paylı bir daire ile büyük arsa paylı bir dairenin aidat miktarları arasındaki makas daralıyor ve bu da site sakinleri arasında kimi zaman huzursuzluğa sebep olabiliyor. Ayrıca yönetim planında tüm dairelerin arsa payına bakılmaksızın eşit aidat ödemesi yönünde bir düzenleme yapılmışsa bu durumda da kat maliklerinin 5'te 4'ünün oyuyla yönetim planın değiştirilmesi yoluna başvurulabilir." ifadelerine yer veren İmal, yazısında personel, ortak alan giderleri ve hizmet alımları gibi günlük giderler olan işletme giderlerine kiracı da katılırken, sitenin demirbaşını ilgilendiren yatırım bütçesini kat malikinin ödemesi gerektiğini de belirtti.

Konut sitelerindeki yüksek aidata itiraz edilebilir mi?