Konutlara ait 2014 yılı Çevre Temizlik Vergisi miktarları belirlendi!

Konutlara ait 2014 yılı Çevre Temizlik Vergisi miktarları belirlendi! Konutlara ait 2014 yılı Çevre Temizlik Vergisi miktarları belirlendi!

Maliye Bakanlığı konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi'nin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacağını bildirdi...
Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 


Buna göre, konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacak. 


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, belirlenen ilgili tarifelerin 7. grubun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek. 


- İndirimli Çevre Temizlik Vergisi uygulaması 


İlgili Bakanlar Kurulu kararına göre konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. 


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 kuruş olarak hesaplanacak. 


-Veraset ve İntikal Vergisi 


Bakanlığın, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre de Kanundaki ilgili tutarlar, 2013 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı (yüzde 3,93) oranında artırıldı. 


Buna göre, Kanunun ilgili maddesinde yer alan istisna tutarları, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146 bin 306 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292 bin 791 lira), ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 371 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 3 bin 371 lira olarak dikkate alınacak. 


AA