04 / 06 / 2023

Konya Karatay'da 10.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Konya Karatay'da 10.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Konya Karatay'da yer alan gayrimenkulü 10 milyon 395 bin 538 TL bedelle satışa çıkardı.Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Konya Karatay'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon 395 bin 538 TL olarak belirlendi.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2021/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya İli, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32479 Ada, 1 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; Muhdesat bilgilerinde E2 depo olarak bildirilen yapı yerinde mevcut değildir. E5, E8 ve E10 depolar metruk halde olup ekonomik bir değerleri bulunmamaktadır. Ana taşınmaz üzerinde imar uygulaması öncesine ait bölünmüş ayrı kullanımlar ile birlikte yapı ve müştemilat bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 3 katlı bina, 2 katlı binalar ve depo bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki 3 katlı bina: Her kat ayrı mesken olarak kullanılan daireler net 120,00 m²'dir. Meskenler antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc ile 2 balkondan oluşmaktadır. 30 m2 bodrumu vardır. Kapıları ahşap, pencereleri PCV ısıcamlıdır. Taban alanları tahta/mozaik kaplıdır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, dış kısımları dış cephe boyalıdır. Üzeri ahşap çatılı, kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki 2 katlı bina her kat ayrı mesken olarak kullanılan daireler 113 m² dir. Meskenler antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc ile balkondan oluşmaktadır. 10 m2 bodrumu vardır. Kapıları ahşap, pencereleri PCV ısıcamlıdır. Taban alanları tahta/mozaik kaplıdır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, dış kısımları dış cephe boyalıdır. Üzeri ahşap çatılı, kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki diğer 2 katlı bina: Her kat ayrı mesken olarak kullanılan daireler 115 m²'dir. Meskenler antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc ile balkonlardan oluşmaktadır. Tam bodrumu vardır. Kapıları ahşap, pencereleri PCV ısıcamlıdır. Taban alanları tahta/seramik kaplıdır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, dış kısımları boyasızdır. Üzeri ahşap çatılı, kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki Briketten yapılı depo brüt 18,00 m² alanlı, demir doğrama kapılı, ahşap pencereli, dışı çamur harç sıvalı, üzeri tek eğim basit çatılı ve ondülin kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki diğer 2 katlı bina: Her kat ayrı mesken olarak kullanılan daireler 118 m² dir. Bulunduğu ana taşınmazın dış cephesi sıvalı ve kısmen dış cephe boyalı haldedir. Apartman giriş kapısı demir doğramadan yapılı, giriş zemin, merpen ve sahanlıkları beton, merpen korkulukları demir doğramadan yapılmıştır. Zemin katta ve 1. Katta olmak üzere 2 adet mesken bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki diğer 2 katlı bina: Her kat ayrı mesken olarak kullanılan daireler 105,00 m²'dir. Meskenler antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc ile 2 balkondan oluşmaktadır. Tam bodrumu vardır. Zemin kat giriş kapısı demir doğrama, 1 kat giriş kapısı çelik kapıdır. İç kapıları ahşap, zemin kat pencereleri ahşap, 1. kat pencereleri PCV ısıcamlıdır. Taban alanları tahta/seramik kaplıdır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, dış kısımları boyasızdır. Üzeri ahşap çatılı, kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki Briketten yapılı depo 14,00 m² alanlı, içi ve dışı sıvasız, üzeri tek eğim basit çatılı ve kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki diğer 2 katlı bina: Her kat ayrı mesken olarak kullanılan daireler 126 m²'dir. Meskenler antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den oluşmaktadır. Tam bodrumu vardır. Mesken giriş kapıları demir doğramadır. İç kapıları ve pencereleri ahşaptır. Taban alanları tahta/seramik kaplıdır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, dış kısımları boyasızdır. Üzeri ahşap çatılı, kiremit kaplıdır. Taşınmaz üzerindeki briketten yapılı depo 17,00 m² alanlı, içi ve dışı sıvasız, üzeri tek eğim basit çatılı ve kiremit kaplıdır.

Konya Karatay da 10.4 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

Adresi: Akabe Mah, Saçlıkasap Caddesi ve Diyar Sokak No: Bila Karatay / KONYA
Yüzölçümü: 5.518,63 m2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu : Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.03.2021 tarih ve E.6993 sayılı yazısı ekinde bulunan imar durum belgesine göre, taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında konut alanında yer almaktadır. İmar parametreleri E:1,50, TAKS:0,25 ve maksimum 6 kat olarak belirtilmiştir. Parsel imar uygulaması görmüş imar parselidir.
Kıymeti : 10.395.538,50 TL
KDV Oranı : İhale bedelinin %19,66'lık kısmı yönünden %1, kalan %80,34 lük kısmı yönünden ise %18 uygulanacaktır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 10/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 08/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri: Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/36 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Geri Dön