14 / 08 / 2022

Konya'da 25 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya'da 25 milyon TL'ye satılık arsa!

Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Konya’nın Meram İlçesi’ne bağlı Hacı İsa Efendi Mahallesinde bulunan arsayı, 25 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Konya Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Konya’nın Meram İlçesi’ne bağlı Hacı İsa Efendi Mahallesi, Çakılharmanlar Caddesi'nde yer alan 12,484,52 metrekarelik arsayı 25 milyon TL'ye satışa çıkardı. Söz konusu arsanın ihalesi 6 Kasım 11:10'de Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Müzayede Salonu'nda yapılacak.

T.C KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya ili, Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mah, 37588 Ada, 1 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; Meram İlçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Çakılharmanlar Caddesine cepheli konumdadır. Dava konusu taşınmaz zeminde boş arsa durumunda olup üzerinde yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. Taşınmazın olduğu bölgede planlı yapılaşmalar olup devam etmektedir. Taşınmaz merkeze, ana yollara, resmi kurumlara, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına yakın durumdadır. Taşınmazın 790 m kuzeyinde Meram Belediyesi Hizmet Binası, 280 m doğusunda Yenice  TOKİ  konutları, 1,3 km kuzey doğusunda Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ve Trafik Tescil Büro Amirliği, 340 m kuzeyinde Abdüssamet Fazilet Kuzucu İlkokulu, 720 m kuzeyinde Meram Sanayisi bulunmaktadır. Ulaşım durumu minibüs ve otobüs ile sağlanmaktadır. Bölgedeki alt yapı hizmetleri tam olup, belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden normal gelişmiş durumdadır. Taşınmaz Azerbaycan caddesine 600 m, Tren garına 2.1 km ve Konya Valiliğine 3.6 km mesafededir.

Adresi: Hacı İsa Efendi Mahallesi, Çakılharmanlar Caddesi Meram/Konya Yüzölçümü : 12.484,52 m2 Arsa Payı: TAM

İmar Durumu : Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 3165 sayılı yazıları eki imar durum belgesine göre taşınmaz; Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz uygulama imar planında mesken sahasına isabet etmektedir. İmar parametreleri E:1,40, Hmax:6kat ve TAKS:0,25 olarak belirtilmiş. Taşınmaz imar uygulaması görmüş imar parseli konumundadır.

Kıymeti: 25.000.000,00 TL    KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 06/11/2020 günü 11:10 -11:15 arası 2. Satış Günü : 04/12/2020 günü 11:10-11:15 arası Satış Yeri: Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Müzayede Salonu Karatay Konya Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %5Q sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/53 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan oiunur.24/09/2020