Koruyucu İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Koruyucu İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Koruyucu İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Mohamad Fawaz Al Achraf tarafından 100 bin TL sermaye ile 17 Şubat'ta Esenyurt, Gökevler Mahallesi, A.Kahveci Bulvarı, Kristal Şehir Sitesi'nde kuruldu.


Koruyucu İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Mohamad Fawaz Al Achraf tarafından 100 bin TL sermaye ile 17 Şubat'ta Esenyurt, Gökevler Mahallesi, A.Kahveci Bulvarı, Kristal Şehir Sitesi'nde kuruldu.


Koruyucu İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Binaların iç ve dış cephe sistemlerini, mantolama işlemlerini yapmak. Her türlü inşaat malzemelerini almak satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 2- Her türlü gıda maddeleri alım satımı ve gerekli lokantaların açılması. 3- Her türlü tekstil malzemeleri alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4- Her türlü binek araçlarının almak satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 5- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için konusuyla ilgili malzeme, her türlü araç, makinelerin ve yardımcı malzemelerinin yurt içi ve yurt dışından alım ve satımını yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezhinde cins tashihi, ifraz, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Maksat ve konuya uyan konularda işletme rehni almak ve vermek, aracılık yapmamak kaydı ile her türlü senetler ve çekler düzenlemek kabul ve ciro etmek, maksat ve konu ile ilgili her türlü akitler yapmak.


Koruyucu İnşaat Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Gökevler Mahallesi, A.Kahveci Bulvarı, Kristal Şehir Sitesi, Blok 2 No:3E/74