Köy sınırlarında inşaat izni nasıl alınır?

Köy sınırlarında inşaat izni nasıl alınır?

Köylerde yapılacak kimi yapılar için inşaat izni alınması gerekmiyor. Peki hangi yapılar için nereden inşaat izni alınması gerekiyor? Köy sınırlarında inşaat izni nasıl alınır? İşte köylerde inşaat yapma şartları...


Köy sınırlarında inşaat izni nasıl alınır?

Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarı;  Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı olarak tanımlanıyor.


Peki yukarıda tanımlanan köy sınırlarında inşaat nasıl yapılır? Köy sınırlarında inşaat izni nasıl alınır?


Köylerde yapılacak kimi yapılar için inşaat izni alınması gerekmiyor: Ev yapılacak arsanın köy sınırları içerisinde olması durumunda sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii vb. köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi tutulmuyor. Ancak , yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması gerekiyor.


Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, valiliklerce veriliyor. Köylerde inşaat yapma şartları şu şekilde sıralanıyor:


- Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde , parsel genişlikleri 10.00 m’den , parsel derinlikleri de 20.00 m 'den az olamaz.


- İfraz suretiyle meydana gelecek yol , otopark , yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin % 35 ‘inden fazla olamaz.


- Bina cephe ve istikametlerinin , köy mevcut teşekkülü esas alınarak taahhütname alınarak tayin ve tespitine köy ihtiyar heyeti yetkilidir.


- İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.


- Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) %50’yi geçemez. 


Tarlaya ev yapılır mı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com