Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar!

Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar!

Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında kararda değişiklik yapılması hakkında karar 13 Eylül 2014 tarihinde 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler...Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar!

Kredi garanti kurumlarına sağlanacak hazine desteğine ilişkin usul ve esaslar hakkında kararda değişiklik yapılması hakkında karar 13 Eylül 2014 tarihinde 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler aşağıda yer alıyor:


13 Eylül 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29118BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2014/6746

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/7/2014 tarihli ve 23990 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Madde 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garantili Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Denizcilik sektörü işletme kredilerinin vadesi, 4 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 6 yıl, denizcilik sektörü yatırım kredilerinin vadesi 6 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 10 yıldır."


Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Konut kredisi en fazla kaç ay vadeyle alınır?