KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 84 gün vadeli, 400 milyon TL sermaya bedelli yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışı tamam...


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı. 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, TRDKTVK42114 ISIN kodlu, 84 gün vadeli, 400 milyon TL sermaya bedelli yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışını tamamladı...

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.