KTÜ, Mühendislik Fakültesi'ne doçent alacak!

KTÜ, Mühendislik Fakültesi'ne doçent alacak!

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri'ne doçent ve profesör alımı yapacak. İsteklilerin başvurularını Karadeniz Teknik Üniversitesi  Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapmaları gerekiyor


 Verilen ilan şu şekilde;


Üniversitemizin çeşidi birimlerine 2547 sayı, kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki gene: şartlar' ve' Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine ve Atanma ilkeleri ile İlgili Yönerge 'sinde istenen özelliklen sağlamaları gerekmektedir

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunun 26, maddesinde belirtilen şeKilae yayınlardan birin: başlıca araştırma eseri olarak sunan ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 6 takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik sınavını başardığına ilişkin belge ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AçIKLAMALAR
-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Üniversite; Mühendisli Fakültesi'ne doçent alacak.
Jeoloji Mühendisliği'ne 2, İnşaat Mühendisliği'ne 1 ve Jeofizik Mühendisliği'ne 1 doçent alımı yapılacak.

Mimarlık Faültesi Mimarlık Bölümü'ne ise 1 profesör ve 1 doçent alacak.

http://www.ktu.edu.tr/