Kültür Sanat-Sen'den AKM davası

Kültür Sanat-Sen'den AKM davası Kültür Sanat-Sen'den AKM davası

Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, AKM için hazırlanan yeni avan projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını bildirdi.KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin "tadilat bahanesiyle yok edilmek istendiğini" öne sürdü. AKM'nin, Cumhuriyet döneminin simgesi olan Taksim Cumhuriyet alanını oluşturan temel ögelerden biri olduğunu belirten Demirkaya, merkezin geçen yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "tarihsel ve kültürel önemi göz ardı edilerek yıkılma çalışıldığını", daha sonra İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun merkeze ait avan projesini onayladığını
söyledi.

"Karar yasaya aykırı"

Demirkaya, 7 ay sonra, içi ve dış cephesi tasdikli avan proje ile rölövesinden çok farklı yeni bir avan projenin aynı kurul tarafından onaylandığını ifade ederek, "Bu durum anlaşılır gibi değildir. Bu karar hem yasaya hem de ilke kararlarına aykırıdır. Bu proje, AKM'yi ticari bir mekan olarak kullanmak fikri üzerinden değiştirmeyi, daha da kötüsü özelleştirmenin yolunu açmak anlamına geldiği açıkça gözlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, AKM'nin günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekansal, biçimsel ve yapısal özellikleri ve çevre içindeki özgün konumunu koruyacağına, yapılan değişikliklerle adeta yok etmek istemektedir" diye konuştu.

Ön cepheye dijital ekran

Bu projeyle binanın ön cephesine dijital ekran yapılacağını anlatan Demirkaya, şunları kaydetti:
"Ön cephenin ekran olması, Taksim gibi önemli kentsel sit alanında ve simgesel anlamda 1. derecede tescilli kültür varlığı yapısının önünde her an başka bir cephe görüntüsü yaratması korumacılık anlayışına, yasalara ve mevzuata aykırıdır. Ön cephenin ana karakteri bozulmuş, ön cephe binadan koparılıp yaklaşık 1 metre öne alınmış, giriş fuayesi daraltılarak kesilmiş, buradan aşağı inen merdiven kaldırılmış başka bir merdiven yapılmıştır.

Bale salonu restoran haline getirilmiş

Konser salonu, oda tiyatrosu, sinema salonu fuaye duvarları yıkılmış, gişeler yerinden kaldırılmıştır. AKM'nin üst katındaki bale çalışma salonu, dışarıdan gelenlere hizmet veren boğaza nazır restoran haline getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle kurul tarafından onaylanan 24 Aralık 2008 tarihli yeni avan proje mevcut yapıyı yok saymakta, AKM adeta yıkılmadan, tamamen değiştirilerek yasal engeller aşılmak istenmektedir."
AKM'nin "sıradan bir bina gibi yap-işlet-devret mantığında projelendirildiğini" savunan Demirkaya, "Yarınlarda Aspendosları, Efesleri, Sideleri, Fasalisleri ve Olimposları aynı tehlikeler beklemektedir" dedi. Proje toplantısına katılmayı talep ettiklerini, mevzuata uygun olmasına rağmen davet edilmediklerini dile getiren Demirkaya, "AKM'ye ait avan proje tadilatına ilişkin karar ile eki olan avan projenin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını içeren davamızı 20 Ocakta açmış bulunmaktayız. AKM'nin Kongre Vadisi projesiyle ilişkilendirmek istendiğini düşünüyoruz. Bu konuyu takip edeceğiz" diye konuştu.