Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar inşaat malzemeleri sanayisini nasıl etkiledi?

Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar inşaat malzemeleri sanayisini nasıl etkiledi?Pandemi sebebiyle küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunların inşaat malzemeleri sanayisini nasıl etkiledi?


İnşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, pandemi sebebiyle küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunların inşaat malzemeleri sanayisini de etkilediğini kaydeden bir açıklama yaptı. Tüm dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artışta birbirini etkileyen birçok faktör olduğuna değinen Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İçinde bulunduğumuz sürece, global lojistik aksamaların da eklenmesi sanayimizde sürdürülebilirlik sağlamayı güçleştirdi” diye konuştu.

Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar inşaat malzemeleri sanayisini nasıl etkiledi?

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, küresel pazarda yaşanan sorunlara dikkat çektiği açıklamasında şunları dile getirdi:

“Dünya genelinde emtia üretimi, fiyatları ve teminindeki dengesizlik, küresel pazar ile entegre çalışan inşaat malzemeleri sanayimizi de olumsuz etkiliyor. Söz konusu sürece global lojistik aksamaların da eklenmesi sanayimizde sürdürülebilirlik sağlamayı güçleştirdi.  

Covid-19 etkisi ile oluşan koşulların her sektörü farklı etkilediği bir gerçek. Tüketici talebindeki ezberleri bozan olağanüstü değişim, tedarik koşullarındaki karmaşayı daha da artırıyor. 

Aşılama etkisinin dünya genelinde istikrar ile gelişmesini bekliyor ve umut ediyoruz. Pandeminin başlangıcında yaşanan sancıların, etkisinin azalmasının beklendiği bu dönemde, her sektörde farklı sancılar ve fırsatlar oluşacaktır. Süreç, istatistikler ile açıklanamayacak kadar farklı arz-talep dengelerinin oluşmasına sebep olacaktır. Beklentinin üzerindeki her arz veya talep, tedarik üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyeline sahiptir.

Hemen hemen tüm alt sektörlerimiz emtia fiyatlarındaki değişimin, tedarik ve lojistiğe bağlı farklı sorunların etkisinde. Ancak yılın ikinci yarısında tedarik zincirinin daha verimli çalışmaya başlamasının ve konteyner sıkıntısının haziran-temmuz aylarından itibaren çözülmesinin, emtia fiyatlarını da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz.”

 

İnşaat malzemeleri sanayisinin ülkeye katkısı artacak!