19 / 08 / 2022

Kuyumcukent Gayrimenkul bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi...Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşu seçimi hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması:
Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.03.2019 tarih ve 6/A sayılı toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.