Trend GYO bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor!

Trend GYO bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor! Trend GYO bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor!

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, Trend GYO bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor. 

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada bağımsız denetim kuruluşunu seçtiğini bildirdi. 

Trend GYO'nun bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Kararı ile, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi için Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi. 

Şirketimizin 13.03.2018 tarih ve 2018/8 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile,
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 399. maddesi uyarınca, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali raporlarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi için Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

pus