Kuyumcukent Gayrimenkul sermayesini 54,4 milyon TL'ye çıkarıyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul sermayesini 54,4 milyon TL'ye çıkarıyor! Kuyumcukent Gayrimenkul sermayesini 54,4 milyon TL'ye çıkarıyor!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 27 milyon 218 bin 798,16 TL olan çıkarılmış sermayesinin 54 milyon 437 bin 596,32 TL'ye çıkarılmasına karar verildi...Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı hakkında yönetim kurulu kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın Yönetim Kurulu bugün önemli kararlar aldı.

Şirketin 100 milyon TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27 milyon 218 bin 798,16 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 27 milyon 218 bin 798,16 TL nakit karşılığı, olmak üzere 27 milyon 218 bin 798,16 TL'den 54 milyon 437 bin 596,32 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Şirketin mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılması kararlaştırıldı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması: 
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 26.09.2018 tarih ve 26 sayılı kararı kapsamında;

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.218.798,16 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 27.218.798,16 TL nakit karşılığı, olmak üzere 27.218.798,16 TL''den 54.437.596,32 TL'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

3- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

5- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, kalan payların iptal edilmesine,

6- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7- Sermaye artırımı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılması için Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü ÖZLEYEN'in yetkilendirilmesine,

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,