Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 45.5 milyon TL'lik izahnamesi onaylandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 45.5 milyon TL'lik izahnamesi onaylandı! Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 45.5 milyon TL'lik izahnamesi onaylandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, ihraç ve halka arz edilecek 45 milyon 562 bin 403,68 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığını açıkladı. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın 100 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54 milyon 437 milyon 596,32 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100 milyon TL'ye çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 45 milyon 562 bin 403,68 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı bildirildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 11.09.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9186 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 45.562.403,68 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %83,70'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 16.09.2020 ile 30.09.2020 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.kuyas.com.tr ve aracı kuruluşumuz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.

- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da payların satılmasını takiben kalan payların olması halinde, satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Dosya için tıklayın