Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi 5 Kasım'da!

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi 5 Kasım'da! Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi 5 Kasım'da!

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında Nakkaş-Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması işi 5 Kasım saat 14:30'da ihale edilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında Nakkaş-Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması işi ihaleye çıkıyor. 

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) PROJESİ NAKKAŞBAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALE KONUSU: Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti 

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ: 10.000 TL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: 1.000.000 TL

İHALE TARİH/SAATİ: 05/11/2020 14:30 

1 - “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi” ihalesi 05/11/2020 günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun”un 12. maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kapalı teklif alma usulü ile yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşidir.

3 - İstekliler; ihale dosyasını 21/09/2020 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen İstekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12.maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir.

8 - İdare görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı İstekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. İlgililere duyurulur. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıkılıyor!