Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!

Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Özen Kuzu, Gökçen Kuzu ve Güven Kuzu ortaklığında kuruldu.


Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Özen Kuzu, Gökçen Kuzu ve Güven Kuzu ortaklığında kuruldu.

Kuzu Otel İşletmeciliği Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi konusu:
Şirket, menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. otel işletmeciliği yapabilir.

Adres: Şenlikköy Mah.Yeşilköy Cad. Oğurcular Iş Mrkz Blk N:19/1 Bakırköy