Kuzuoğlu İnşaat ve Nalburiye Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kuzuoğlu İnşaat ve Nalburiye Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Kuzuoğlu İnşaat ve Nalburiye Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, Ayhan Kuzuahmetoğlu, Edith Jeanne Henriette Richet tarafından 200 bin TL'lik sermaye bedeli ile 15 Ekim'de kuruldu.


Kuzuoğlu İnşaat ve Nalburiye Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, Ayhan Kuzuahmetoğlu, Edith Jeanne Henriette Richet tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


Kuzuoğlu İnşaat ve Nalburiye Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak, i. Her türlü proje ve mühendislik hizmetleri vermek, uygulamalarını yapmak, j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, m. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. p. Her türlü hırdavat, cıvata, somun, vida, rondela, perçin, kopilya, çivi, matkap ucu, klavuz, elmas ucu, taş, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü elektrikli ve elektriksiz el alet ve edavatları, polisaj, parlatma malzemeleri, havalı aletler, zımpara grubu, iş güvenliği (elpen, gözlük, toz maskesi) el aletleri, yapıştırıcı grubu, kaynak grubu (elektrotlar, kaynak dili) takım tezgahları, İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, anahtarlar, eğeler, raspa, tornavida, çekiçler, penseler, kerpetenler ve benzeri el aletlerinin, Boya ve boya yan malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, çatı ve izolasyon malzemeleri, inşaat sanayi ile ilgili her türlü kimyevi malzeme, sanayi teknik malzemeleri, endüstri teknik malzemeleri, yapı kimyasalları ve yapıştırıcılar, her türlü mobilya aksesuarları, her tür marangoz malzemesi, her tür torna, tesviye, CNS malzemeleri, her tür ölçme aleti, her tür bağ bahçe tarım sektörüne ait makine ve aletleri, hortum, her tür kaynak makine ve aksesuarları bunların sarf malzemeleri, kesici delici ve aşındırıcı malzemeler, oto sanayisinde kullanılan malzemeler, servis ekipmanları nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. q. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü nalburiye işleri yapmak. r. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularını gerçekleştirmek için, elektronik sanal ortamda veya internet üzerinden veya yasal olan her yönden ithalat, ihracat, toptan ve perakende alım satımı. 


Kuzuoğlu İnşaat ve Nalburiye Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Eyüp, Düğmeciler Mahallesi, Celepoğlu Sokak, No:4-6/12.