Çağdaş Taahhüt Gayrimenkul İnşaat ve Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çağdaş Taahhüt Gayrimenkul İnşaat ve Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Çağdaş Taahhüt Gayrimenkul İnşaat ve Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çağdaş Taahhüt Gayrimenkul İnşaat ve Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Saliha Çorluk tarafından kuruldu. Çağdaş Taahhüt Gayrimenkul İnşaat ve Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Saliha Çorluk tarafından kuruldu. 

Çağdaş Taahhüt Gayrimenkul İnşaat ve Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit,seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri,boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 15.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 16. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 17.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket yukarıda belirtilen amaçve konusunu gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur. A.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Taşınmazların hacizli yada takyidatlı olarak satın alınması.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz, tevhid, rızai taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. B.Üçüncü kişilerin her çeşit ticari işi ve işlemlerinden akti veya fiili ilişkilerden veya ilişkilerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karşı şahsi veya ayni kefalette bulunabilir.Sahibi bulunduğu her türlü menkul değerleri üçüncü şahıslar lehine ipotek verilebilir.Karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir. C.Bu ana sözleşmedeki iştigal konuları ile ilgili imalat, ithalat, pazarlama, dahili ticaret,(gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydı ile) komisyonculuk yapmak, yurt içi ve gerekirse yurt dışı mümessillik,distribütörlük, acentelik bayilik ve müşavirlikler almak veya vermek. D.Şirket konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan, yerli ve yabancı şirketlerle ortaklık kurmak veya ortak olmak veya mevzuatın gerektirdiği bir cümle teşebbüs veya merasimi ifa edecek lüzumlu izin ve imtiyazları ruhsatnameleri marka patent, ihtira beratı, lisans telif hakları model resim ve benzeri gayrimenkul hakları devralmak, kısmen veya tamamen ahara devretmek kiralamak kiraya vermek ve teknik bilgi anlaşmaları yapmak. E.Yukarıda belirtilen iştigal konuları ile ilgili olarak ve borç vermemek kaydı ile yerli ve yabancı hakiki veya hükmü şahısları geçici ve devamlı işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak, mali sorumluluklarla ilgili sözleşmeler akdetmek müşterek ihalelere katılmak.Maksat ve mevzuu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres: Kayabaşı Mah. Safahat Sok. 18. Böl Sit. C1 Blok Apt. N:1 O/17 BAŞAKŞEHİR