Lavinsa Ballıtaş Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Lavinsa Ballıtaş Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Lavinsa Ballıtaş Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lavinsa Ballıtaş Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 10 bin TL sermaye bedeli ile Sıddık Azizoğlu tarafından kuruldu...Lavinsa Ballıtaş Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 10 bin TL sermaye bedeli ile Sıddık Azizoğlu tarafından kuruldu.

Lavinsa Ballıtaş Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 4- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 5- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 6- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak. 7- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak, 8- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isıyalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 9- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 11- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her nevi prefabrik yapılar inşaa etmek, montajını yapmak, her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 12- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili muamelelerde bulunmak. 13- Konusu ile ilgili şirketler ve kuruluşlar iştirakler tesis edebilmek bunların hisse senedi ve tahvillerini satın almak bunları başkalarına devretmek, acentelik mümessillik ve bayilik anlaşmaları yapmak 14- Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ve çeşitli özel ve kamu kurumuna ait ihalelere katılmak. 15- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 16- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, iç ve dış uluslar arası mümessillik, bayilik, distribütörlük, müşavirlik, toptancılık işlerini yapmak.

Adres:Ahmet Yesevi Mah. Yıldıztepe Sk.No:24/2 Pendik